Oddział Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze
Instytucja Samorządu Województwa Dolnośląskiego
ul. 11 Listopada 23 58-580 Szklarska Poręba
Tel./fax 075/7172611
Email: dom.hauptmannow@wp.pl

Sklep

Przewodnik po wystawach Domu C.i G. Hauptmannów

Artyści w Szklarskiej Porębie. Historia Kolonii artystycznych XIX – XX. Dom Carla i Gerharta Hauptmannów. Przewodnik , red. B. Danielska, Jelenia Góra 2007- 20 zł

Die Kűnstler In Schreiberhau. Die Geschichte der Kűnstlerkolonien in 19-20. Jh. Carl-ind-Gerhart-Hauptmann-Haus. Museumfűhrer. Hg. B. Danielskia, Jelenia Góra 2007  -  20 zł

A. Johanning, W. de Bruyn: Gerhart Hauptmann i jego domy, Hiddensee – Erkner – Szklarska Poręba - Jagniątków, Przewodnik literacki,  Berlin 2007 – 56 zł


Dolina Zamków i Ogrodów. Kotlina Jeleniogórska – wspólne dziedzictwo /  Das Tal  der Schlösser und Garten. Das Hirschberger Tal in Schlesien  - ein gemeinsames Kulturerbe,  Berlin – Jelenia Góra 2003 – 125 zł

A. Rome – Dzida: Niemieccy artyści w Karkonoszach 1880 - 1945, Jelenia Góra 2013 -  66 zł
E. Poradowska-Werszler, W kręgu sztuki Wandy Bibrowicz, Wrocław  2001 r. – 55 zł   Z. Adamski: W ogrodzie Ducha Gór Rzepióra. Opowiadania myśliwskie, Jelenia Góra 2008 – 25 zł

Roman Prystrom: Opowieść o Aesculapie. Zwykła historia niezwykłych ludzi. Ad Rem, Jelenie Góra 2013, - 60 zł   Sportowcy Ziemi Jeleniogórskiej”, Jelenia Góra, 2012 – 60 zł  
Broszury z cyklu Spiski walońskie:  po 4 zł  
- zeszyt  I :  M.K. Wikorejczyk, Poszukiwanie oraz wydobywanie rud i szlachetnych kamieni w Sudetach Zachodnich, Szklarska Poręba 2004
- zeszyt V:  P. Wiater, Laboranci w Karkonoszach i Górach Izerskich, Szklarska Poręba 2005
- zeszyt VI – A. Lewandowski, Święty Wawrzyniec patron poszukiwaczy skarbów,  Szklarska Poręba 2008
  I. Łaborewicz, Cieplice, Warmbrun i okolice jego, Jelenia Góra 2008 – 20 zł
J. Lamparska,  Magia Dolnośląskich Zamków, t.1 -29,50 zł J. Lamparska,  Magia Dolnośląskich Zamków, t.2 -29,50 zł  
A. Chrzanowska, Artystyczne szkła Śląskie XVII i XVIII w., Warszawa 1987, seria ABC –  1,50 zł                     
P. Chrzanowska, Szkła artystyczne z polskich manufaktur, Warszawa 1987, seria ABC – 1,50 zł

M. Lutowska, Powierzony Klucz, Jelenia Góra 2008 – 22 zł

M. Lutowska, Dla siebie znalezioną ścieżką, jelenia Góra …, 25 zł M. Lutowska, Skarby i drzewa + płyta CD, Jelenia Góra…., 26 zł
L. Różański, Opowieści Ostateczne, Jelenia Góra  2013 - 60 zł
Rysunki - Kalina Jaśko, płyta z piosenkami  - Piotr Syposz 
P. Żuchowski,  Droga do domu”, wyd. AD REM, Jelenia Góra 2012

Przemysław Żuchowski, „Droga do Domu. Księga II”, Wydawnictwo Poligrafia "Ad Rem", 2013

 

 

WYDAWNICTWA ALBUMOWE i  PRACE ARTYSTYCZNE

B. J. Moniatowiczowie, Jelenia Góra i okolice,  album fotograficzny, Jelenia  Góra 1994 – 23 zł
E. Śnieżkowska – Bielak, Miniatury Karkonoskie, zdjęcia i wiersze, Jelenia Góra 2007 – 21 zł
E. Śnieżkowska – Bielak, Riesengebirgsminiaturen, Jelenia Góra 2008 – 21 zł
Grafiki Piotra Figielskiego, z cyklu „Sąsiadowi sprzed lat”. Piotr Figielski – grafiki, Carl Hauptmann – wiersze -130 zł

KATALOGI

P. Wiater, Stowarzyszenie artystów św. Łukasza. Schreiberhau. Katalog wystawy, Kazimierz Dolny 2006 r. – 18, 50 zł
B. Danielska,  Stowarzyszenie artystów Nowy Młyn w Szklarskiej Porębie. Katalog Wystawy, Kazimierz Dolny 2006 r. – 14 zł
100 lat Muzeum Jeleniej Gory-20 zł
Srebrny Jubileusz. Warsztat Tkacki Kowary, Galeria Tkacka ” Na Jatkach”, Wrocław 1998 – 3 zł
Andrzej Urbanowicz. Katalog, Jelenia Góra 2002 – 6,50 zł
Przyrodnicze Fascynacje. Teresa Kępowicz, Krzysztof Kmieć. Katalog wystawy, Jelenia Góra 2008 – 15 zł
Ceramika. Malarstwo. Agata Różańska. – Jelenia Góra 2007 – 1,50 zł
Widoki Ulotne/ Flűchtige Ansichten  – Urszula Broll-Urbanowicz, Teresa Kępowicz, Paweł Trybalski, Jelenia Góra 2003 -  5 zł
Między Biegunami. Polskie kolonie artystyczne na Biennale Sztuki i Filmu.  Worpswede 2013., red. B. Danielska, Jelenia Góra, 2013 - gratis


Informacje na temat Parku Ducha Gór:

1. Dom Carla i Gerharta Hauptmannów w Szklarskiej Porębie 

2. Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Aktywności Lokalnej

ul. Słowackiego 13, 58-580

Szklarska Poręba, tel. 75717 36 14

 

Kontakt dla grup:

Sabina Tabaka tel. 514 607 287

e-mail: stabaka@wp.pl


Ciekawe informacje:

O rzeźbach Helmuta Benny w Szklarskiej Porębie

O świętym Wawrzyńcu w Karkonoszach słów kilka