Oddział Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze
Instytucja Samorządu Województwa Dolnośląskiego
ul. 11 Listopada 23 58-580 Szklarska Poręba
Tel./fax 075/7172611
Email: kontakt@muzeumdomhauptmannow.pl

Regulamin konkursu "Fotografia opowiada"

Wyniki konkursu "FOTOGRAFIA OOWIADA" temat styczniowy PRZETWORZENIA-IMPRESJE:

I- MIEJSCE zdobył Krzysztof Łukasiewicz za pracę zatytułowaną PORANNA IMPRESJA 3

II - MIEJSCE zdobł Stanisław Graczyk za pracę zatytułowaną MROZEM NA SZKLE MALOWANE

III MIEJSCE zdobył Jerzy Zając za pracę zatytułowaną TEATR LALEK

Dwa wyróżnienia otrzymują:

Jerzy Zając za pracę zatytułowaną SŁOŃCE NA ZIEMI

Krzysztof Łukasiewicz za pracę zatytułowaną PORANNA IMPRESJA 2

Gratuluję zwycięzcom i bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom za udział w konkursie.

Komisarz konkursu Jarosław Stoczyński

REGULAMIN KONKURSU „FOTOGRAFIA OPOWIADA”

ORGANIZATOR
Jeleniogórskie Towarzystwo Fotograficzne (JTF) w Jeleniej Górze
Dom Carla i Gerharta Hauptmannów w Szklarskiej Porębie, Oddział Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze

ZAŁOŻENIA OGÓLNE
Konkurs  realizowany jest w okresie: od 11.01.2021r do 31.01.2022r roku, w cyklach miesięcznych i jest otwarty. Ma na celu pobudzić wyobraźnię uczestników, zachęcić do kreatywności, a zarazem propagować i upowszechnić sztukę fotografii. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. Tematy konkursu są dostępne na stronach: www.jtf.com.pl i  www.muzeumdomhauptmannow.pl.

WARUNKI KONKURSU
Do udziału w konkursie należy przesłać maksymalnie trzy prace w formie cyfrowej, jako plik zdjęciowy JPG. Wymiar obrazu minimum 1080 pikseli krótszy bok przy 300 dpi. Maksymalny rozmiar pliku do 5Mb. Wymagane jest nadanie tytułu każdej przesłanej pacy w nazwie pliku. Na przedniej stronie obrazu nie wolno umieszczać tytułu ani identyfikatora autora. Obraz pod tym samym tytułem uczestnik może zgłosić tylko raz w danym konkursie. Zgłoszenie należy wysyłać na e-mail konkurs@jtf.com.pl  podając temat konkursu, tytuły prac, imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu komórkowego oraz w przypadku osoby nieletniej wymagane jest załączenie zeskanowanej podpisanej zgody opiekuna prawnego na uczestnictwo w konkursie.
Przesyłając zgłoszenie uczestnictwa w konkursie, Uczestnik automatycznie potwierdza że posiada prawa autorskie do zgłoszonych w konkursie zdjęć.

Wszystkie zgłoszenia uczestników i ich prace muszą odpowiadać warunkom konkursu i jego tematom,  aby zostały dopuszczone do konkursu  przez organizatora i jurorów.

Wszystkie prace nagrodzone pierwszym miejscem w konkursach miesiąca zostaną przedstawione do „Konkursu Roku” w którym zostanie przyznana przez jurorów nagroda  za najlepszą pracę roku.

ZGODY UCZESTNIKA W KONKURSIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Podanie danych osobowych przez Uczestnika konkursu ma charakter dobrowolny, ale jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania nagrody.

Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych przez organizatora do celów związanych z konkursem.

Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo dostępu do własnych danych osobowych, ich poprawienia lub usunięcia.

Usunięcie danych osobowych Uczestnika konkursu nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania jego danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Administratorem danych osobowych Uczestnika konkursu jest  Jeleniogórskie Towarzystwo Fotograficzne Jelenia Góra ul Wojska Polskiego 37.

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

TEMATY
Różne na dany miesiąc, informacja dostępna na stronach: www.jtf.com.pl/tematyka-konkursu i www.muzeumdomhauptmannow.pl

WPISOWE
Bezpłatny

KALENDARZ KONKURSU
Cykliczny
Data otwarcia: początek miesiąca
Data zamknięcia: koniec miesiąca
Data oceniania: połowa następnego miesiąca
Data powiadomień: koniec następnego miesiąca

JURORZY
Członkowie JTF oraz osoby z poza JTF powołane przez organizatora konkursu.
Osoby będące w składzie Jury, również mogą brać udział w konkursie, jednak przy ocenie fotografii  nie mogą oddawać głosu na swoje prace.

NAGRODY „KONKURS MIESIĄCA”
I miejsce-Dyplom-
II miejsce -Dyplom-
III miejsce -Dyplom-
Wyróżnienie-Dyplom-
Wyróżnienie -Dyplom-
Dyplom w pliku JPG zostanie przesłana na e-mail zwycięscy.

NAGRODA „KONKURS ROKU”
Laureat najlepszej pracy „Konkursu Roku” otrzyma nagrodę o wartości 300 złotych. Nagroda zostanie wręczona podczas wernisażu wystawy pokonkursowej w muzeum Dom Carla i Gerharta Hauptmannów w Szklarskiej Porębie przy ul.11 Listopada 23,  w styczniu 2022 roku.

Informacja o dokładnym terminie  wystawy zostanie przesłana na e-mail zwycięscy.

POWIADOMIENIA
Wyniki konkursu i terminy wystaw pokonkursowych będą publikowane na stronach internetowych JTF www.jtf.com.pl i MUZEUM www.muzeumdomhauptmannow.pl

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator zastrzega sobie zmiany w regulaminie i tematach konkursu wynikające ze zmian organizacyjnych niezależnych od organizatora.

KONTAKT
Komisarz konkursu:  Jarosław Stoczyński
Wojska Polskiego 37
58-500 Jelenia Góra
Konto: 31 1090 1926 0000 0001 4357 0634
Tel. 603936300
konkurs@jtf.com.pl
 

Informacje na temat Parku Ducha Gór:

1. Dom Carla i Gerharta Hauptmannów w Szklarskiej Porębie 

2. Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Aktywności Lokalnej

ul. Słowackiego 13, 58-580

Szklarska Poręba, tel. 75717 36 14